Vyhledávání

Úvod » > Informace < » Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti

Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků společnosti VICTORIA Finanční společnost, s.r.o. jsou pro všechny závazné. Kodex stanoví etické normy chování a jednání, které jsou povinni uplatňovat všichni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti. Při porušení stanovených pravidel si VICTORIA Finanční společnost, s.r.o. vyhrazuje vyvodit adekvátní právní důsledky.

Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti se při své činnosti řídí následujícími etickými a právními normami:

Dokument ke stažení - zde


Victoria Financial © 2010 | prohlášení o přístupnosti |